Objek JavaScript

3.1 Objek Untuk memasukkan Data Terdapat beberapa objek yang dapat digunakan untuk memeasukkan data. Objek-objek tersebut biasanya terdapat dalam suatu form. Adapun objek-objek tersebut meliputi Objek Text, Objek Radio, Objek Checkbox, Objek Textarea, dan Objek Select. 3.2  Objek Text Untuk menginputkan data kita dapat menggunakan komponen/objek text. Contoh penggunaannya dapat kita lihat pada contoh berikut : Contoh Program JavaScript <html> <head><title>Latihan Dengan Objek Text</title></head> <body> <script languange =”JavaScript”> <!– function…

Read More